Enginyeria GIS

Enginyeria SIG

Anàlisi i definició de sistemes de geolocalització i posicionament; elaboració del pla de disseny, implantació i gestió del canvi de noves solucions així com suporti de manteniment i formació, durant i després del projecte.

  • Consultoria
  • Desenvolupament
  • Suport

Productes

Productes SIG

Portfolio de solucions de fàcil adaptació a diferents necessitats i que permeten optimitzar la gestió de grans territoris i les activitats que en ell es realitzen de forma senzilla i eficaç.

Mobile Mapping

Captura de dades - SITEP

Registre documental i avaluació del desenvolupament dels actius i esdeveniments d’un territori, instal·lació o superfície.

Utilització de tecnologies en constant evolució que permeten reduir costos, agilitar l’anàlisi i la presa de decisions a tots els clients, aportant-los així el major valor afegit.

SITEP ofereix serveis que aporten avantatges competitives a l'empresa privada i beneficis a l'administració pública, a través de l'ús de Sistemes d'Informació Geogràfica i la implementació de projectes I+D+i

CERTIFICAT ISO SITEP

Gestió d'elements i esdeveniments sobre el territori

INVENTARI D’ASSETS
GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I ORDRES DE TREBALL
REPRESENTACIÓ D’ELEMENTS SOBRE MAPA
VISUALITZACIÓ DE PLANTA INTERNA

AssetSYSTEM és la plataforma que permet conèixer la ubicació i estat dels actius d’una entitat, tant si es troba al territori (planta externa), com a l’interior d’un edifici (planta interna). A més, permet gestionar totes les incidències i ordres de treball relacionades amb els elements inventariats, de forma separada o conjunta, segons les necessitats
de cada situació.

Facilita la gestió del negoci i la presa de decisions. Realitza el seguiment i l’evolució dels assets sobre el territori.

GIS Governance

Gestió integral d'informació territorial

BUS DE GEOSERVEIS
COORDINA I INTEGRA LA INFORMACIÓ TERRITORIAL
BASAT EN TECNOLOGIA OPEN SOURCE
ENTORN PÚBLIC I PRIVAT (WEB/INTRANET)

GIS Corporatiu és un sistema de gestió de la informació geogràfica que proporciona eines per analitzar i tractar dades relacionades amb
el territori.

Resulta completament adaptable i escalable, cobrint totes les necessitats en l’àmbit territorial. Permet creuar informació geogràfica entre diferents departaments i prendre decisions informades.

Permet gestionar i posar en valor la informació d’un territori, obtenint una visió global, unificada i actualitzada de la situació.

Sistema de gestió servei de neteja per a ajuntaments i adjudicatàries

ANÀLISI I CREACIÓ D’OFERTA
PLANIFICACIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI
AUDITORIA I CONTROL DE LA DESPESA
PUBLICACIÓ D’INFORMES

SitRSU és la suite d’eines que proporciona el control total en les diferents fases de la gestió del servei de neteja per a l’administració i empreses.

L’empresa concessionària disposarà d’eines que faciliten presentar ofertes ajustades a la licitació del concurs públic.

D’altra banda, l’ajuntament disposa d’eines de planificació del servei a oferir i control dels serveis externalitzats, facilitant l’auditoria del servei contractat.