Gestió d'elements i esdeveniments sobre el territori

AssetSYSTEM és la plataforma que permet conèixer la ubicació i estat dels actius d’una entitat, tant si es troba al territori (planta externa), com a l’interior d’un edifici (planta interna). A més, permet gestionar totes les incidències i ordres de treball relacionades amb els elements inventariats, de forma separada o conjunta, segons les necessitats de cada situació. Facilita la gestió del negoci i la presa de decisions. Realitza el seguiment i l’evolució dels assets sobre el territori.

La Plataforma AssetSystem s’adapta a totes les necessitats de negoci

AssetSYSTEM integra i coordina tots els actors d'una organització. Unificant la informació i proporcionant dades rellevants per a la presa de decisions.

VISUALITZACIÓ SOBRE MAPA

CLOUD PAGAMENT PER ÚS

GEOMARKETING

GESTIÓ D’ORDRES DE TREBALL

GESTIÓ DE PLÀNOLS (Planta interna)

MULTI-TENANT & DISSENY RESPONSIU

CONTINGUTS SEGONS ROL I PERFIL

REALITAT AUMENTADA VR

Inventari

La plataforma permet gestionar de forma gràfica, sobre el territori, l’inventari dels elements que componen el negoci – amb les característiques clau per al desenvolupament del negoci (el punt quilomètric, per exemple). La georeferenciació succeeix en un moment concret que queda registrat. Resulta possible ordenar tots els assets en una llista i consultar la informació alfanumèrica associada a ells. La plataforma emmagatzema tots els històrics de canvis, l’estat actual i la informació de canvis pendents de validació

Manteniment d'incidències

Els elements inventariats poden necessitar d’un manteniment recurrent. També existeixen incidències que afecten a aquests elements. Tant manteniment, com a incidències generen unes ordres de treball que posen en relleu les accions requerides sobre certs elements. AssetSYSTEM permet realitzar una gestió integral i personalitzada de les incidències: cada incidència es pot relacionar amb la seva corresponent afectació i actuació o es poden consultar totes les incidències que han ocorregut en un període determinat de temps.

Ordres de treball

AssetSYSTEM permet gestionar de forma integral totes les accions relacionades amb les ordres de treball, des de la planificació, fins a la certificació de les accions realitzades. Planificacions: amb l’objectiu de dimensionar, ajustar els costos de l’operació a les necessitats reals i gestionar el treball es realitza la planificació anual, mensual, setmanal i diària de les tasques. Aquesta planificació, una vegada executada, va a donar lloc a comunicats de treball. Comunicats de treball: defineixen què s’ha fet, qui, on i quan. Certificacions: Tota la informació emmagatzemada serveix per obtenir la certificació d’hores a pagar als treballadors i de justificació d’hores extra. Cada contracte té associat el seu corresponent històric de certificacions, permetent gestionar de forma holística l’històric d’accions realitzades, les persones que les han dut a terme i quant s’ha pagat per elles.

Geomarketing

La solució proporciona eines per analitzar, tractar i compartir dades relacionades amb el territori amb gran facilitat, evitant duplicitat de dades i facilitant la presa de decisions dins d’una organització.

Integració amb altres sistemes

La plataforma permet la connexió a múltiples fonts de dades externes, així com amb altres sistemes (sensors, eines de gestió, GIS, GMAO, CMDB …) i és capaç de tractar totes les dades rebudes i dur a terme accions que permetin gestionar i tractar la informació en temps real.

Sincronització amb entorns tipus CRM/ERP/GIS/BI/DWH

Realitat augmentada

AssetSystem ofereix un mòdul de realitat augmentada per a tauletes o telèfons intel·ligents, que pot ser útil per a incrementar l’eficiència i reduir costos. Aquest mòdul permet reduir el temps de localització dels actius, millorant les tasques d’enginyeria externes, com els treballs de camp.

  • La Realitat Augmentada pot ser increïblement útil per augmentar l’eficiència i reduir costos
  • Redueix el temps de localització dels seus actius
  • Millora les tasques d’enginyeria externs, com els treballs de camp
  • Asseguri’s que els membres de l’equip estan treballant en el asset correcte

Gestió eficaç de la Resiliència

Permet que la ciutat/entitat es prepari per afrontar adversitats, guanyi capacitat de resistència i se sobreposi als problemes de forma ràpida i eficient. AssetSYSTEM permet gestionar actius territorials i esdeveniments de forma autònoma, ràpida i senzilla, integrant els àmbits de:

 • Utilities – Electricitat, aigua, gas
 • Telecomunicacions – Fibra òptica, wifi, 3G/4G
 • Mobilitat – Transporti públic, estat del tràfic, aparcament
 • Serveis de manteniment – Servei de neteja i recollida residus
 • Ciutadania – Atenció ciutadana, Open Data

Cas d'èxit

CLIENT Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

FGC projecte GIS per ferrocarrils

SECTOR/INDÚSTRIA Administració Pública Gestió i inventari de béns i patrimoni al territori

AssetSYSTEM en xifres

29 ESTACIONS

40 km de RECORREGUT

2 Línies de FERROCARRIL

+ de 5000 ELEMENTS

AssetSYSTEM, inventari d'infraestructura ferroviària

DESCRIPCIÓ Implantació d’una Plataforma Integral d’Inventariat de la Infraestructura Ferroviària, basada en AssetSYSTEM.  El sistema permet relacionar i usar la relació entre informació i documents, facilitant la inspecció i les tasques de manteniment. OBJETIUS Informació no estructurada dels elements de l’inventari, cosa que dificultaba les tasques de manteniment. Dades segmentades geogràficament, que no permetien una visualització dels elements segons el tipus de família.

    

Solicita més informació
sobre AssetSYSTEM trucant al
+34 933 208 215 o escriu a info@sitep.com