AVÍS LEGAL

 

www.sitep.com és un espai web amb domini registrat i propietat de SITEP, domiciliada a C. Pere IV 78 4º 1ª 08005 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 30848, Foli 205, Full 178578, Inscripció 1a i amb NIF B61711776.

La finalitat de www.sitep.com és la d’informar sobre els productes i serveis de SITEP i donar a conèixer l’activitat de l’empresa.

L’accés a www.sitep.com és gratuït, sense estar prevista la prestació de serveis comercials i/o de contractació electrònica.  Donat el cas, es procedirà a l’emissió de les condicions generals oportunes i a la modificació del present Avís Legal. L’usuari no utilitzarà la informació i el contingut de SITEP per a la realització d’activitats contràries a la llei, la moral i l’ordre públic, respectant les condicions d’ús establertes per SITEP.

La navegació, accés i ús d’aquest espai web suposa l’acceptació de l’Avís Legal per part de l’usuari.

Responsabilitat

SITEP no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.sitep.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, SITEP tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a SITEP en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Contingut Web i Enllaços a tercers

La informació continguda a la web pot estar desactualitzada. SITEP no serà responsable dels possibles danys derivats de l’ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

SITEP es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a la web quan ho consideri necessari, sense necessitat de previ avís, i poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.sitep.com pot contenir enllaços a pàgines web de tercers externes, contingut del qual no és atribuïble ni exigible a SITEP, sent responsable cada titular dels espais webs vinculats.  L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’una pàgina web a www.sitep.com haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a SITEP sense autorització prèvia.

Clàusules particulars per les Xarxes Socials

Twitter

SITEP, en compliment de les condicions d’ús i la política de privacitat de Twitter, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informació que apareixerà al Timeline d’aquests, retuitejar tweets dels seus seguidors així com enviar missatges. SITEP en cap cas utilitzarà les dades dels usuaris per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment, els usuaris podran deixar de seguir a SITEP al Twitter.

Linkedin

SITEP, en compliment de les condicions d’ús i la política de privacitat de Linkedin, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informació que apareixerà al mur d’aquests, participar en debats, així com enviar missatges. SITEP en cap cas utilitzarà les dades dels usuaris per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment, els usuaris podran deixar de seguir el Linkedin de SITEP.

Youtube

SITEP, en compliment de les condicions d’ús i la política de privacitat de Youtube, pot accedir a les dades personals dels seus seguidors i publicar notícies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. SITEP en cap cas utilitzarà les dades dels usuaris per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment, els usuaris podran deixar de seguir el canal de Youtube de SITEP.

La informació facilitada per SITEP en els seus perfils de les xarxes socials té una finalitat informativa. SITEP no es fa responsable dels errors continguts ni dels danys o perjudicis derivats del seu ús.

L’usuari pots exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, per escrit i dirigint-se a SITEP a la direcció C. Pere IV 78 4º 1ª 08005 Barcelona, o per correu electrònic a protecciondatos@sitep.com

En relació a la modificació de les seves dades informem que en utilitzar una plataforma aliena a SITEP, l’usuari pot realitzar la modificació de les seves dades a través de la configuració del seu perfil de cada xarxa social. SITEP només pot consultar o donar de baixa les dades dels usuaris en qualitat de seguidors.

Modificació de les condicions d’ús

El contingut del present Avís Legal té una durada indefinida i podrà ser modificat en qualsevol moment, atenent sempre a la normativa vigent i als canvis que puguin sorgir a SITEP.

Legislació i jurisdicció aplicable

El contingut del present Avís Legal i qualsevol política de privacitat, cookies o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents. En cas de disputa o controvèrsia, les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsia, com l’arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre d’acord al previst a la normativa d’aplicació.

—————————————————————————————————————————————————-

AVÍS LEGAL I CONFIDENCIALITAT DEL CORREU ELECTRÒNIC

El contingut dels correus electrònics de SITEP i els seus annexos són estrictament confidencials. En cas de no ser vostè el destinatari i haver rebut un missatge per error, agrairíem que ho comuniqués immediatament al remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

Les dades personals que consten als correus electrònics són incorporades a un fitxer propietat de SITEP amb la finalitat de donar resposta a les consultes, gestionar la relació de negoci que ens uneix i informar-lo dels nostres productes i serveis. Les seves dades es mantindran durant el temps necessari per atendre la finalitat descrita i les obligacions legals derivades d’aquesta i, en qualsevol cas, un cop finalitzada, per un màxim de 5 anys.

Així mateix, informem que les seves dades podran ser allotjades a servidors de proveïdors ubicats fora de l’Espai Econòmic Europeu, en particular, Microsoft, ubicat als EUA. Des de SITEP ens assegurem que els nostres proveïdors ofereixen les màximes garanties de seguretat i privacitat, sent les seves dades tractades per tercers certificats amb l’Escut de Privacitat EU-EUA.

Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, portabilitat i la limitació del tractament, pot dirigir-se per escrit, enviant una carta juntament amb una fotocòpia del seu DNI i la descripció del dret que desitja exercir, a la següent direcció: Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento, S.L., REF: Protecció de Dades, C. Pere IV 78 4º 1ª 08005 Barcelona, o bé per correu electrònic a: protecciondatos@sitep.com. En qualsevol cas, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es per iniciar els tràmits corresponents en defensa dels seus drets.

Si no desitja rebre més informació sobre els serveis que oferim, pot enviar un missatge a protecciondatos@sitep.com.