Sistema de gestió del servei de neteja
per a ajuntaments i adjudicatàries

SitRSU és la suite d’eines que proporciona el control total en les diferents fases de la gestió del servei de neteja.

Permet a l’ajuntament realitzar un seguiment dels serveis oferts per l’empresa contractada i dels recursos destinats, obtenint una visió global de l’activitat que facilita la presa de decisions per a l’optimització del servei.

La suite està formada per:

· Eines d’Anàlisis
· Eines de Manteniment
· Eines de Planificació
· Eines d’Explotació
· Eines de Control de Qualitat
· Eines de Publicació

SitRSU facilita la planificació i creació d'ofertes coherents, tant a nivell territorial com de recursos humans i materials a destinar

EINES D’ANÀLISIS

Conjunt d’eines que serveixen de suport a la redacció d’ofertes mitjançant l’ús de càlculs avançats que integren el territori i taules de ràtios de rendiment.

EINES DE DIMENSIONAMENT

Conjunt d’eines que serveixen per inventariar els elements de negoci distribuïts al llarg del territori i definir les rutes dels itineraris.

EINES DE PLANIFICACIÓ

Permeten definir els itineraris, planificar-los sobre un calendari i assignar-los els recursos humans i materials, així com generar ordres de treball i estadillos. Integrable amb altres sistemes de gestió d’informació.

EINES D’EXPLOTACIÓ

Conjunt d’eines de gestió diària del servei (seguiment de flotes, gestió d’incidències, etc) que s’integra amb sistemes de telecomunicacions de tercers.

EINES DE CONTROL DE QUALITAT

Monitoratge i seguiment on-line dels serveis i la realització dels informes corresponents, que s’integra amb sistemes de telecomunicacions de tercers.

EINES DE PUBLICACIÓ

Eines per generar i difondre informes sobre el servei per als ajuntaments i l’empresa adjudicatària (via intranet).

Control total en les diferents fases de la gestió del servei

Beneficis per a les empreses
adjudicatàries del servei

Les potents eines d’anàlisis ofertes permeten generar l’oferta més atractiva i guanyar el concurs públic, optimitzant trajectòries i recursos per a una màxima rendibilitat.

  • Genera una oferta de serveis fiable, real i òptima per guanyar el concurs públic.
  • Assigna els recursos i visiona els serveis executats, gestionant les incidències en temps real.
  • Genera una previsió de la facturació mitjançant indicadors de rendiment i informació sobre serveis i inventaris.
  • Optimitza la gestió i els processos del servei, permetent retallar despeses i millorar la tornada de la inversió.

Beneficis per a ajuntaments
i entitats que getionen el territori

L’ajuntament obté la informació necessària per a l’avaluació del compliment del servei, des de la creació de l’oferta fins a l’auditoria i seguiment del servei subcontractat.

  • Facilita l’estudi i el disseny dels serveis a oferir.
  • Visiona i controla en temps real els serveis executats i els recursos destinats per comparar-los amb els serveis contractats.
  • Audita i proporciona informes sobre els serveis i inventaris.
sistema SIG para la gestión de recogida de residuos urbanos - SITEP

Cas d'èxit

CLIENT

CLD, Urbaser

SECTOR/INDÚSTRIA

Gestió de la neteja i recollida de residus urbans

SitRSU en xifres

50% DE LES ADJUDICATÀRIES DE BARCELONA, UTILITZEN LA SOLUCIÓ

700 MILIONS DE PRESSUPOST

18K CONTENIDORS

12K PAPERERES

SitRSU a l'Ajuntament de Barcelona

OBJETIUS

L’Ajuntament de Barcelona no disposava de mitjans per controlar les empreses subcontractades encarregades de la recollida de sòlids urbans; empreses que al seu torn tampoc disposaven de cap sistema per optimitzar els seus serveis i generar els informes necessaris per informar de les seves activitats.

 

DESCRIPCIÓ

SITEP ha desenvolupat una solució per a la neteja i recol·lecció de sòlids urbans en la qual, integrant diverses tecnologies, dota a la companyia d’una completa plataforma integrada de gestió de la seva activitat, des de la generació de la documentació necessària per afrontar un projecte, fins a la resposta al control de qualitat o auditoria a la qual se sotmet pels seus clients. A més, permet a l’ajuntament gestionar els serveis subcontractats des de la realització de l’oferta, dimensionada adequadament, fins al seu control mitjançant auditories.

SitRSU - software de gestión de limpieza    

Sol·licita més informació
sobre SitRSU trucant al +34 933 208 215
o escriu a info@sitep.com