Gestió integral
d'informació territorial

GIS Corporatiu és un sistema de gestió de la informació geogràfica que proporciona eines per analitzar i tractar dades relacionades amb el territori.

Resulta completament adaptable i escalable, cobrint totes les necessitats en l’àmbit territorial. Permet creuar informació geogràfica entre diferents departaments i prendre decisions informades.

Permet gestionar i posar en valor la informació d’un territori, obtenint una visió global, unificada i actualitzada de la situació

El GIS Corporatiu coordina i integra la informació territorial dels diferents departaments d'una entitat aportant eines i beneficis a tota l'organització

BBDD GEOGRÀFICA
UNIFICADA

BUS DE GEOSERVEIS
SECURITZAT

ENTORN
WEB/INTRANET

VISOR CARTOGRÀFIC
CONFIGURABLE

GESTIÓ DE METADADES
(INSPIRE)

ACCESO SEGÚN
ROL Y PERFIL

PUBLICACIÓ
CENTRALITZADA

BASAT EN TECNOLOGIES
OPEN SOURCE

Harmonitza la tecnologia i implementa un nou model organitzatiu

La plataforma corporativa permet evitar la dispersió i duplicitat de la informació geogràfica, mantenint-la unificada, però pertinentment distribuïda entre departaments.

Amb un sistema GIS corporatiu es poden optimitzar els costos de desenvolupament, integrant les diferents necessitats i operatives de treball dels diferents departaments d’una empresa o administració.

La implementació del sistema d’informació geogràfica corporatiu suposa un canvi organitzatiu significatiu; el sistema es converteix en catalitzador i integrador de la companyia.

  • Optimitza dels processos de gestió de la informació geogràfica actuals
  • Desarrollos compartidos de herramientas y tecnologías SIG
  • Incorpora nou model de relació intern i extern
  • Accés a contingut segons perfils i rols
  • Evita duplicitats
  • Publicación centralizada

Integra la informació i eines administratives

El sistema, que compta amb un potent bus de geoserveis, unifica tota la informació geogràfica dels diferents departaments i proporciona accés securizado a la informació, seguint els estàndards internacionals OGC.

Respectuós amb les diferents necessitats dins d’una organització, el sistema es pot integrar amb altres tecnologies i personalitzar-se segons les necessitats de cada client.

Amb eines que permeten l’administració distribuïda del sistema – podent gestionar dades geogràfiques, mapes, visors, estadístiques i permisos – facilitant la sincronització amb altres tecnologies utilitzades.

Estalvi de costos: producte propi

La dependència tecnològica del fabricant és un dels factors que més preocupa a les organitzacions al moment d’implementar un nou sistema de gestió informàtic; en aquest aspecte, el GIS Corporatiu, en implementar-se a mida del client, passa a ser un producte propi sense dependència de  llicències comercials.

Altres sistemes d’informació geogràfica treballen amb components subjectes a llicències comercials (ej: visor web ESRI/INTERGRAPH). El sistema GIS Corporativa està basat en components open source que permeten una gran flexibilitat, escalabilitat i disposar d’eines configurables sense sobrecostos.

Cas d'èxit

CLIENT

Generalitat de Catalunya

SECTOR/INDÚSTRIA

Administración Pública – Entornos corporativos

GIS Corporatiu en xifres

32000 km² COBERTURA A TOT EL TERRITORI

+ de 5000 USUARIS CORPORATIUS

+ de 500 ENTITATS GEOGRÀFIQUES

+ de 1000 USUARIS SIMULTANIS

+ de 20 VISORS ESPECÍFICS

GIS Corporatiu, la solució de la Generalitat de Catalunya per a la gestió de la informació territorial

OBJETIUS

La informació geográfica dels diferents departaments de la Generalitat es trobava dispersa, no estandarditzada i amb uns costos de llicències molt elevats.

 

DESCRIPCIÓ

Implantació de plataforma SIG orientada a GEOSERVEIS per unificar i estandarditzar la informació geográfica dels diferents departaments de la Generalitat, que inclou un portal públic amb un potent visor cartográfico i eines per a la gestió i transmissió d’informació geográfica entre departaments.

RECONEIXEMENT

En 2017 ha estat guardonat amb el primer premi Alfons Ortuño que atorga l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Premi en Polítiques sectorials i serveis finalistes

 Sol·licita més informació
sobre GIS Corporatiu trucant al
+34 933 208 215 o escriu a info@sitep.com