Captura i tractament de dades

El servei de Mobile Mapping permet documentar i avaluar de forma precisa l’estat dels actius i esdeveniments d’una instal•lació o superfície.

Optimitza les tasques d’inspecció i manteniment, possibilitant l’accés i l’avaluació d’ubicacions fins ara impensables.

Proporciona informació digitalitzada de qualitat, agilitant l’anàlisi i la presa de decisions. Disposició de mitjans per captar dades en diferents entorns: ferroviaris, aeris i via pública.

Beneficis

SITEP realitza projectes d’enginyeria topogràfica en multitud de sectors, adaptant les tecnologies existents a les necessitats de cada client, per tal de maximitzar el seu benefici.

Obtenir informació explotable

Mobile Mapping - Captación de Datos

A partir de les dades captades, s’ofereix informació ordenada i funcional: Business Intelligence.

Disminuir temps, costos i riscos

Mobile Mapping - Captación de Datos

Servei que ofereix informació de qualitat superior de forma ràpida, barata i segura.

Captar dades en entorns complexos

Mobile Mapping - Captación de Datos

Capacitat d’obtenir dades de llocs de difícil accés o d’on no s’havia pogut accedir fins avui.

Sectors i serveis

Documenta i avalua l’estat i evolució dels actius i esdeveniments d’un territori, instal·lació o superfície de forma precisa, ràpida i georreferenciada.

Aquesta innovadora tecnologia engloba la captació d’imatges i la geolocalització  aplicada a nombrosos sectors, proporcionant-los informació rellevant per atendre les  necessitats de negoci.

Gestió de recursos naturals i evolució del terreny

Monitoratge del medi ambient: entorn forestal i hídric

Impacte ambiental: detecció d’emissions i contaminació lumínica

Control i càlcul d’explotació minera, evolució del terreny, evolució del litoral (platges)

Preses, embassaments, avocadors…

Agricultura i ramaderia

Estat del terreny (nutrients i fumigació), reg eficient i detecció de plagues

Monitoratge de bestiar, control d’alimentació i zones de pastura

Cartografia i topografia

Registre cadastral, detecció de construccions il·legals

Inspecció de superfícies i construccions

Inventariat de patrimoni i arqueologia

Gestió d’emergències

Monitoratge i vigilància d’incendis (actius o extints)

Avaluació de territori per desastre natural

Localització de persones

Inspecció de llocs de difícil accés

Lliura d’objectes d’assistència

Industrial

Inventariat i inspecció d’actius: infraestructures elèctriques, telecomunicacions, transports, gasoductes i oleoductes

Eficiència energètica

Enginyeria inversa

Enginyeria civil

Planificació, disseny i manteniment de carreteres, ponts, túnels, ports, aeroports, preses i vies ferroviàries

Inspecció d’edificacions patrimonials

Defensa i seguretat

Control i vigilància d’activitats il·legals

Control de fronteres, espai aeri i naval

Gestió del tràfic de carreteres

Desenvolupament de plataformes a mida

Elaboració de plataformes de vol pensades per a qualsevol necessitat. Embarcació de sensors i la tecnologia per oferir el màxim rendiment i aconseguir els objectius establerts.

Tècniques i tecnologies

Utilitzem tècniques i tecnologies capdavanteres en el sector que ens permeten captar dades en entorns adversos o que mai han pogut ser avaluats a causa de l’alt cost i/o risc associat.

Algunes de les tecnologies utilitzades són:

Existeixen multitud de sectors d’activitat on el Mobile Mapping suposa un avantatge competitiu clau. Els serveis oferts per SITEP van enfocats a explotar aquests avantatges i a oferir un resultat de màxim nivell.

Video de alta definición geolocalizado

FOTO I VÍDEO GEOLOCALITZAT

Cámara térmica para drones

CÀMERA TÉRMICA

Cámara Hiperespectral

CÀMERA HIPERESPECTRAL

Láser LíDAR

SENSOR LiDAR

Captación por fotogrametría

FOTOGRAMETRIA

Ortofoto de alta precisión

ORTOFOTOGRAFIA

Modelado 3D con drones

DIGITALITZACIÓ 3D

antenas-inhibidores-captura-datos

CONNECTIVITAT
ANTENES I INHIBIDORS

Georreferenciació Directa Pura

Hem desenvolupat una tecnologia de Georeferenciació Directa Pura, integrant el sistema inercial d’Applanix, que ens permet:

Realitzar aixecaments topogràfics sense necessitat de Punts de suport, ni de topografia clàssica.

Permet cartografiar zones utilitzant un solapament longitudinal i transversal menor que amb les tècniques clàssiques -> Pla de vol més òptim.

Temps de processat menor, ja sigui a temps real o a oficines.

Ideal per cartografiar àrees en temps real o inaccessibles.

Només es necessiten punts de verificació (control de qualitat) si no es disposa d’una xarxa geodèsica de referència.

Comparativa de mapejat sense punts de suport, solament de verificació

Acreditacions

Empresa habilitada com a operador de RPAS segons la regulació de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Fabricant autoritzat a impartir la formació pràctica de les aeronaus que fabrica segons la regulació de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Agencia estatal de seguridad aérea - SITEP
Ministerio de fomento - AESA