POLÍTICA INTEGRADA DE QUALITAT, MEDI AMBIENT, SEGURETAT EN EL TREBALL I SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

En Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento, S.Ld’ara endavant SITEP, empresa dedicada a la consultoria i enginyeria de SIG i TIC, treballem per a conèixer als nostres clients i saber quines són les seves necessitats, oferint serveis i solucions que satisfacin plenament les seves necessitats.

La integració dels requisits amb les diferents àrees de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i externs que afecten l’Organització, la identificació dels processos, el coneixement profund de les expectatives i requisits de les parts interessades i l’anàlisi de riscos són la base per a assegurar el compliment d’aquestes expectatives i promoure l’augment de la satisfacció de les parts interessades.

Així doncs, facilitem i impulsem la implicació del conjunt dels nostres professionals, reforçant la gestió per a conèixer i satisfer les seves necessitats i motivacions, i aconseguir el desenvolupament dels seus objectius amb els de l’organització. Per tant, SITEP considera la millora contínua com a fonament per a la materialització d’aquesta política i en la consecució dels objectius que es deriven d’aquesta.

La Direcció de SITEP assumeix el compromís de complir amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb necessitats i expectatives que pugui afectar el producte i/o servei ofert.

Per a això, SITEP es compromet a:

• La protecció del Medi Ambient incloent la prevenció de la contaminació i la minimització de residus i de consums de recursos.
• Proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de danys i/o deterioració de la salut, relacionats amb el treball.
• Eliminar els perills i reduir els riscos per a la SST.
• Consulta i participació dels treballadors en matèria de SST.
• Assegurar la confidencialitat de les dades gestionades per l’empresa i la disponibilitat dels sistemes d’informació, tant en els serveis oferts als clients com en la gestió interna, evitant alteracions indegudes en la informació.
• Assegurar la capacitat de resposta davant situacions d’emergència, restablint el funcionament dels serveis crítics en el menor temps possible.
• Establir els criteris d’avaluació del risc de la seguretat de la informació, de manera que tots aquells escenaris que impliquin un nivell de risc inacceptable siguin tractats adequadament, dotant al sistema d’aquells mitjans i recursos que siguin necessaris i instant a tot el personal perquè assumeixi aquest compromís.

La present política serà comunicada, entesa, aplicada i revisada per a assegurar la seva adequació contínua i gestionarà la difusió al personal i altres parts interessades pertinents, segons correspongui, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

 

Direcció General, Sr. Ermengol Casanovas

Barcelona a, 10 de juliol de 2020

Sistemas de información geográfica Barcelona