Captura i tractament de dades

El servei de Mobile Mapping permet documentar i avaluar de forma precisa l’estat dels actius i esdeveniments d’una instal•lació o superfície.

Optimitza les tasques d’inspecció i manteniment, possibilitant l’accés i l’avaluació d’ubicacions fins ara impensables.

Proporciona informació digitalitzada de qualitat, agilitant l’anàlisi i la presa de decisions. Disposició de mitjans per captar dades en diferents entorns: ferroviaris, aeris i via pública.

Beneficis

SITEP realitza projectes d’enginyeria topogràfica en multitud de sectors, adaptant les tecnologies existents a les necessitats de cada client, per tal de maximitzar el seu benefici.

Obtenir informació explotable
Mobile Mapping - Captación de Datos

A partir de les dades captades, s’ofereix informació ordenada i funcional: Business Intelligence.

Reduir temps, costos i riscos
Mobile Mapping - Captación de Datos

Servei que ofereix informació de qualitat superior de forma ràpida, barata i segura.

Captar dades en entorns complexos
Mobile Mapping - Captación de Datos

Capacitat d’obtenir dades de llocs de difícil accés o d’on no s’havia pogut accedir fins avui.

Sectors i serveis

Documenta i avalua l’estat i evolució dels actius i esdeveniments d’un territori, instal·lació o superfície de forma precisa, ràpida i georreferenciada.

Aquesta innovadora tecnologia engloba la captació d’imatges i la geolocalització  aplicada a nombrosos sectors, proporcionant-los informació rellevant per atendre les  necessitats de negoci.
Gestió de recursos naturals i evolució del terreny

Monitoratge del medi ambient: entorn forestal i hídric

Impacte ambiental: detecció d’emissions i contaminació lumínica

Control i càlcul d’explotació minera, evolució del terreny, evolució del litoral (platges)

Preses, embassaments, avocadors…

Agricultura i ramaderia

Estat del terreny (nutrients i fumigació), reg eficient i detecció de plagues

Monitoratge de bestiar, control d’alimentació i zones de pastura

Cartografia i topografia

Registre cadastral, detecció de construccions il·legals

Inspecció de superfícies i construccions

Inventariat de patrimoni i arqueologia

Gestió d’emergències

Monitoratge i vigilància d’incendis (actius o extints)

Avaluació de territori per desastre natural

Localització de persones

Inspecció de llocs de difícil accés

Lliura d’objectes d’assistència

Industrial

Inventariat i inspecció d’actius: infraestructures elèctriques, telecomunicacions, transports, gasoductes i oleoductes

Eficiència energètica

Enginyeria inversa

Enginyeria civil

Planificació, disseny i manteniment de carreteres, ponts, túnels, ports, aeroports, preses i vies ferroviàries

Inspecció d’edificacions patrimonials

Defensa i seguretat

Control i vigilància d’activitats il·legals

Control de fronteres, espai aeri i naval

Gestió del tràfic de carreteres

Desenvolupament de plataformes a mida

Elaboració de plataformes de vol pensades per a qualsevol necessitat. Embarcació de sensors i la tecnologia per oferir el màxim rendiment i aconseguir els objectius establerts.

Existeixen multitud de sectors d’activitat on el Mobile Mapping suposa un avantatge competitiu clau. Els serveis oferts per SITEP van enfocats a explotar aquests avantatges i a oferir un resultat de màxim nivell.

Tècniques i tecnologies

Utilitzem tècniques i tecnologies capdavanteres en el sector que ens permeten captar dades en entorns adversos o que mai han pogut ser avaluats a causa de l’alt cost i/o risc associat.

Algunes de les tecnologies utilitzades són:

foto-video-HD

FOTO I VÍDEO GEOLOCALITZAT

Sensor térmico PHASEONE

CÀMERA TÈRMICA

Sensor hiperespectral

CÀMERA HIPERESPECTRAL

captura datos con láser lidar

SENSOR LiDAR

fotogrametría-alta-precisión

FOTOGRAMETRIA

ortofotografía -ortofoto

ORTOFOTOGRAFIA

mdt modelo digital terrestre - modelo digital de elevaciones

DIGITALITZACIÓ 3D

AIRBORNE GETAWAY ampliación-señal-antenas-inhibidores

CONNECTIVITAT
ANTENES I INHIBIDORS

applanix georeferenciació-directa-pura

GEOREFERENCIÓ DIRECTA PURA

plataforma-SIG-de-gestión-de-datos-capturados-en-la-nube

PLATAFORMA SIG DE GESTIÓ

Optimitza les tasques d’inspecció i manteniment, possibilitant l’accés i l’avaluació d’ubicacions fins ara impensables.

Georeferenciació Directa Pura

SITEP és integrador oficial (OEM) de Applanix, filial de Trimble, líder mundial en desenvolupament de sistemes de posicionament d’alta precisió.

La integració del sistema inercial de Applanix directament amb els sensors embarcats permet conèixer la posició i orientació del sensor, sense necessitat de punts de suport terrestres.

Amb aquesta tecnologia de Georeferenciació Directa Pura aconseguim resultats de gran precisió en temps real amb tot tipus de sensors, podent abordar multitud de projectes.

Si necessites més informació sobre els avantatges que et pot aportar la georeferenciació directa pura, posa’t en contacte no nosaltres i t’assessorarem sense compromís.

Enviar email de consulta

Trucada telefònica: +34 933 208 215

Comparativa de mapejat sense punts de suport, solament de verificació

Acreditacions

Empresa habilitada com a operador de RPAS segons la regulació de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Fabricant autoritzat a impartir la formació pràctica de les aeronaus que fabrica segons la regulació de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Agencia estatal de seguridad aérea - SITEP
Ministerio de fomento - AESA

Empresa autoritzada per a operacions aèries especialitzades

autoritzacio-especial-operacions-espai-aeri-controlat-torre-control

L’empresa Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento S.L., SITEP (www.sitep.com) ha obtingut recentment l’autorització especial i permanent que l’autoritza a realitzar operacions aèries especialitzades en espai aeri controlat i en zona FIZ  (Flight Information Zone) fora de l’entorn aeroportuari dels següents proveïdors de serveis de transit aeri:

 • ENAIRE
 • FERRONATS AIR TRAFFIC SERVICES, S.A.
 • Servicios Aeronáuticos, Control y Navegación, S.L. (SAERCO)

I autoritza a SITEP a realitzar, en aquest escenari operacional, les següents operacions aèries especialitzades:

 • Activitats d’investigació i desenvolupament.
 • Tractaments aeris, fitosanitaris i altres que suposin escampar substàncies al terra o a l’atmosfera, incloent, activitat de llançament de productes per l’extinció d’incendis.
 • Fotografia, filmacions i aixecaments aeris (aixecaments topogràfics, fotogrametria).
 • Recerca i reconeixement instrumental: calibratge d’equips, exploració meteorològica, marítima, geològica, petrolífera o arqueològica, enllaç i transmissions, emissores, receptor, repetidor de ràdio o televisió.
 • Observació i vigilància aèria incloent filmació i activitats de vigilància d’incendis forestals.
 • Publicitat aèria mitjançant l’ús de l’aeronau.
 • Operacions d’emergència, recerca i salvament.
 • Inspeccions lineals.
 • Formació pràctica de pilots remots.

CLIENT

Agència de Residus de Catalunya (ARC)

ARC agència de residus de Cataluña de

SECTOR/INDÚSTRIA

Sector Públic – Agència de Gestió de Residus

Inspecció de dipòsit

40 ha (400.000 m²)

4 Punts de verificació

1 Jornada de vol

OBJETIUS

A partir de l’1 de gener de 2016 els residus de la construcció que es destinin a deposició controlada estan subjectes a cànon. És necessari disposar d’un sistema de mesura de les variacions de volum dels dipòsits, per tal de verificar que
s’estigui registrant la quantitat real de residus.

 

DESCRIPCIÓ

Realització de vols amb VANT sobre dipòsits de runa controlats per l’ARC per obtenir l’estat inicial. Repetició del vol i processament del material per tal d’obtenir el volum i el càlcul diferencial dels mateixos en el temps estipulat,
verificant la quantitat real de residus.

Sol·licita més informació
de solucions professionals amb dron trucant a
+34 933 208 215 o escriu a info@sitep.com