Solucions territorials innovadores

La nostra experiència en desenvolupament de projectes a mida i especialització en el coneixement de tecnologies GIS ens ha permès desenvolupar solucions capaces de cobrir les necessitats específiques de nombrosos sectors d’activitat. No importa quin sigui la indústria, envergadura o la ubicació, les nostres solucions et permetran optimitzar la gestió de territoris i les seves activitats sobre est d’una forma fàcil, senzilla i eficaç.

L’experiència de gairebé de 20 anys en el sector ens permet estar en l’avantguarda tecnològica i avançar-nos al mercat per oferir productes adaptats a les necessitats d’entitats públiques i empreses privades.

Productes GIS concebuts per aportar el màxim valor

La nostra cartera de productes ofereix eines específiques per a la gestió del territori, o els elements sobre aquest, de fàcil adaptació i configuració.

Escalable
Fàcil integració
Suport i Formació
Baix cost

Gestió d'elements i esdeveniments sobre el territori

 • Asset SYSTEM

  Asset SYSTEM

  Solució tecnològica que permet gestionar actius territorials de manera autònoma, ràpida i senzilla. Mostrant sobre el mapa els elements situats al territori.

  Ampliar
 • Asset SYSTEM

  Asset SYSTEM

  Facilita la gestió del negoci i la presa de decisions. Realitza el seguiment i l'evolució dels assets sobre el territori.

  Ampliar
 • Asset SYSTEM

  Asset SYSTEM

  Permet la connexió a múltiples fonts de dades externes (sensors, eines de gestió, GIS, GMAO, CMDB ...) i és capaç de tractar totes les dades en temps real.

  Ampliar

Gestió integral d'informació territorial

 • GIS Corporatiu

  GIS Corporatiu

  És un sistema de gestió de la informació territorial que proporciona eines per analitzar i tractar dades relacionades amb el territori.

  Ampliar
 • GIS Corporatiu

  GIS Corporatiu

  Permet coordinar la informació geogràfica de diferents departaments de qualsevol companyia o institució amb gran facilitat, evitant duplicitat de dades.

  Ampliar
 • GIS Corporatiu

  GIS Corporatiu

  Sistema integrador, de fàcil connexió amb altres sistemes i amb la possibilitat de desenvolupar solucions verticals segons la necessitat.

  Ampliar

Sistema de gestió i explotació del servei de neteja i recollida de residus de la ciutat

 • SitRSU

  SitRSU

  Permet presentar ofertes coherents, ben dimensionadas a l'empresa adjudicatària
  i capacita a l'ajuntament per valorar l'oferta més atractiva.

  Ampliar
 • SitRSU

  SitRSU

  Facilita definir, actualitzar i consultar l'oferta del servei, tant a nivell territorial com de recursos humans i materials.

  Ampliar
 • SitRSU

  SitRSU

  Dóna suport a l'explotació del servei, mitjançant la generació d'ordres de treball, seguiment del servei en temps real, gestió d'incidències i auditoria de l'execució del servei.

  Ampliar
Ingeniería para la toma de decisiones