SITEP, especialistes en desenvolupament de solucions TIC

Desenvolupem sistemes d’informació a mida per a proporcionar eines que simplifiquin la gestió i planificació territorial, així com l’evolució dels actius i esdeveniments que succeeixen en un territori.
Anàlisi i definició de sistemes de geolocalització i posicionament

Anàlisi i definició de sistemes de geolocalització i posicionament; elaboració del pla de disseny, implantació i gestió del canvi de noves solucions així com suporti de manteniment i formació, durant i després del projecte.

  • Consultoria
  • Desenvolupament
  • Suport
Portfolio de solucions SIG de fàcil adaptació a diferents necessitats

Portfolio de solucions de fàcil adaptació a diferents necessitats i que permeten optimitzar la gestió de grans territoris i les activitats que en ell es realitzen de forma senzilla i eficaç.

SITEP realitza projectes d’enginyeria topogràfica en multitud de sectors, adaptant les tecnologies existents a les necessitats de cada client, per tal de maximitzar el seu benefici - Mobile Mapping

Registre documental i avaluació del desenvolupament dels actius i esdeveniments d’un territori, instal·lació o superfície.

Utilització de tecnologies en constant evolució que permeten reduir costos, agilitar l’anàlisi i la presa de decisions a tots els clients, aportant-los així el major valor afegit.

Partners tecnològics

SITEP és partner dels principals fabricants i proveïdors de tecnologia geoespacial.

Productes destacats

Gestió d'elements i esdeveniments sobre el territori

INVENTARI D’ASSETS
GESTIÓ D’INCIDÈNCIES I ORDRES DE TREBALL
REPRESENTACIÓ D’ELEMENTS SOBRE MAPA
VISUALITZACIÓ DE PLANTA INTERNA

AssetSYSTEM és la plataforma que permet conèixer la ubicació i estat dels actius d’una entitat, tant si es troba al territori (planta externa), com a l’interior d’un edifici (planta interna). A més, permet gestionar totes les incidències i ordres de treball relacionades amb els elements inventariats, de forma separada o conjunta, segons les necessitats
de cada situació.

Facilita la gestió del negoci i la presa de decisions. Realitza el seguiment i l’evolució dels assets sobre el territori.

GIS Governance

Gestió integral d'informació territorial

BUS DE GEOSERVEIS
COORDINA I INTEGRA LA INFORMACIÓ TERRITORIAL
BASAT EN TECNOLOGIA OPEN SOURCE
ENTORN PÚBLIC I PRIVAT (WEB/INTRANET)

GIS Corporatiu és un sistema de gestió de la informació geogràfica que proporciona eines per analitzar i tractar dades relacionades amb
el territori.

Resulta completament adaptable i escalable, cobrint totes les necessitats en l’àmbit territorial. Permet creuar informació geogràfica entre diferents departaments i prendre decisions informades.

Permet gestionar i posar en valor la informació d’un territori, obtenint una visió global, unificada i actualitzada de la situació.

Sistema de gestió servei de neteja per a ajuntaments i adjudicatàries

ANÀLISI I CREACIÓ D’OFERTA
PLANIFICACIÓ I DIMENSIONAMENT DEL SERVEI
AUDITORIA I CONTROL DE LA DESPESA
PUBLICACIÓ D’INFORMES

SitRSU és la suite d’eines que proporciona el control total en les diferents fases de la gestió del servei de neteja per a l’administració i empreses.

L’empresa concessionària disposarà d’eines que faciliten presentar ofertes ajustades a la licitació del concurs públic.

D’altra banda, l’ajuntament disposa d’eines de planificació del servei a oferir i control dels serveis externalitzats, facilitant l’auditoria del servei contractat.

Inspecció de dipòsit i càlcul de volumetria amb VANT

El control de les variacions del volum del dipòsit mitjançant l’estudi diferencial de volumetria amb VANT, facilita el registre de la quantitat real de materials dipositats i la seva auditoria. De forma ràpida, precisa i sense interferir en l’activitat.

SITEP ofereix serveis que aporten avantatges competitives a l’empresa privada i beneficis a l’administració pública, a través de l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica i la implementació de projectes I+D+i
PYME Innovadora - Ministeri de ciencia, innovació i universitats SITEP

Sistemas de Información Territorial y Posicionamiento és Pime Innovadora.

Aquest segell és un reconeixement que el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats atorga a les empreses amb un caràcter innovador, per a poder establir una política pública que ajudi al seu creixement i sostenibilitat. Per tant, es tracta d’un reconeixement públic.

Per a obtenir-ho, es tenen en compte el caràcter innovador en I+D+i, la qualitat dels serveis, les polítiques de finançament, entre altres. Aquest certificat avala l’aposta ferma i constant que SITEP realitza en l’àrea d’I+D+i.