Política integrada de qualitat, medi ambient i de seguretat de la informació

 

En SITEP, S.L, empresa dedicada a la consultoria i enginyeria de SIG i TIC, treballem per conèixer als nostres clients i saber quins són les seves necessitats, brindant serveis i solucions que satisfacin plenament les seves necessitats.

 

La integració dels requisits amb les diferents àrees de negoci, a partir de la identificació dels factors interns i externs que afecten a l’Organització, la identificació dels processos, el coneixement profund de les expectatives i requisits de les parts interessades i l’anàlisi de riscos són la base per assegurar el compliment d’aquestes expectatives i promoure l’augment de la satisfacció de les parts interessades.

 

Així doncs, facilitem i impulsem la implicació del conjunt dels nostres professionals, reforçant la gestió per conèixer i satisfer les seves necessitats i motivacions, i aconseguir el desenvolupament dels seus objectius amb els de l’organització. Per tant, SITEP considera la millora contínua com a fonament per a la materialització d’aquesta política i en la consecució dels objectius que es deriven de la mateixa.

 

La Direcció de SITEP, assumeix el compromís de complir amb els requisits legals aplicables i amb altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb necessitats i expectatives que pugui afectar al producte i/o servei ofert.

 

SITEP es compromet amb la prevenció de la contaminació i la minimització de residus i de consums de recursos.

 

La Direcció de SITEP estableix els criteris d’avaluació del risc de la seguretat de la informació, de manera que tots aquells escenaris que impliquin un nivell de risc inacceptable siguin tractats adequadament, dotant al sistema d’aquells mitjans i recursos que siguin necessaris i instant a tot el personal perquè assumeixi aquest compromís.

 

La present política serà comunicada, entesa, aplicada i revisada per assegurar la seva adequació contínua i gestionarà la difusió al personal i altres parts interessades pertinents, segons correspongui, disposant per a això dels equips, mitjans, entorns i formació necessaris.

 

 

Direcció General, Sr. Ermengol Casanovas

Barcelona a, 21 de juny de 2017

Sistemas de información geográfica Barcelona