En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que ens subministri a través del portal www.sitep.com, via telefònica, o per correu electrònic seran tractats de forma confidencial i passaran a formar part d’un fitxer titularitat de SISTEMES D’INFORMACIÓ TERRITORIAL I POSICIONAMENT S.L. (Sitep) que ha estat degudament inscrit en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). Les seves dades personals seran utilitzats per atendre la seva petició d’informació, la gestió i prestació dels serveis oferts per SITEP, i per a l’enviament de futures comunicacions comercials que poguessin ser del seu interès. Les seves dades no seran venudes, llogades o cedides a tercers en cap cas, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

Així mateix, li informem que pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició conformement al previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, enviant una carta juntament amb la fotocòpia del seu DNI, a la següent adreça: SISTEMES D’INFORMACIÓ TERRITORIAL I POSICIONAMENT S.L. REF: PROTECCIÓ DE DADES, Calle Diputació, 238, 1º – 10ª, 08007 Barcelona (Spain).

Les dades sol·licitades a l’Usuari mitjançant formularis indicats amb un asterisc (*) seran els estrictament necessaris per poder proporcionar-li el servei o per poder posar-se en contacte amb l’Usuari. En cap cas, el fet de no proporcionar més dades que els estrictament necessaris suposarà un minvament en la qualitat del servei.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. L’Usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a SITEP o a qualsevol tercer, a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. En el cas que l’Usuari inclogui dades de caràcter personal de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar-los de l’establert en la present política de privadesa, sent l’únic responsable de la seva inclusió.