Conferencia INSPIRE 2016

Les normatives, estàndards i acords entre els estats membres de la unió europea han possibilitat
la compatibilitat, concordança i interoperabilitat de les dades geoespaciales. La Directiva INSPIRE
de 2009, i el Open Geospatial Consortium de 1994, han regulat de forma específica l’elaboració i
difusió de dades espacials digitals.

Els serveis INSPIRE-OGC consisteixen en un conjunt de tecnologies que faciliten la disponibilitat i
l’accés a la informació geoespacial, fent ús d’un conjunt d’estàndards i especificacions
que permeten que les aplicacions operin sota condicions comunes.

Les normes i estàndards possibiliten la col·laboració en reptes tan importants com el medi ambient
i el nostre impacte sobre est.

La conferència anual d’INSPIRE s’ha celebrat aquest any en el Palau de Congressos de Barcelona a la fi de
setembre. A continuació us deixem el vídeo d’obertura i les conferències de l’esdeveniment.

Share
This